Pesan Nabi saw: Ulama yang harus Diwaspadai

Rasulullah saw bersabda: “Para fuqoha’ (ulama yang mendalami hukum Islam) adalah pengemban amanat para rasul selama mereka tidak memasuki urusan dunia. Kemudian beliau ditanyai: Apa yang dimaksud dengan mereka tidak memasuki urusan dunia? Beliau menjawab: ‘Mengikuti kemauan penguasa. Jika mereka berbuat demikian, maka waspadalah terhadap mereka dalam urusan agama kalian.” (Ushûl Al-Kâfî 1: 46)

MUTIARA HIKMAH & MUTIARA CINTA
 AMALAN DAN DOA
TWITTER CAHAYA HIKMAH
@CahayaHikmah12

Wassalam
Syamsuri Rifai
http://shalatdoa.blogspot.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: