Free Download Flash Movie Doa Mujir

Dilengkapi teks arab dan terjemahan
Doa Mujir adalah doa yang sangat utama dibaca di malam Bîdh (13, 14, 15) Ramadhan

Doa Mujir merupakan doa bertawasul dengan nama-nama Allah untuk mencapai hajat-hajat dunia dan akhirat.

Dalam kitab Al-Baladul Amin dan Al-Mishbah disebutkan: Doa Mujir adalah doa yang sangat agung. Doa untuk memohon perlindungan kepada Allah swt dari api neraka. Doa Mujir diterima oleh Rasulullah saw dari Malaikat Jibril (as) saat beliau melakukan shalat di Maqam Ibrahim (as).

Keutamaan Doa Mujir
Di antara keutamaan doa Mujir disebutkan dalam suatu riwayat: “Barangsiapa yang membaca doa ini di malam dan hari bîdh di bulan Ramadhan, ia akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak tetesan air hujan, daun-daun pepohonan, pasir di daratan. Selain itu doa ini dapat menyembuhkan penyakit, menunaikan hutang, mengkayakan dari kefakiran, membahagiakan dari kesusahan, dan menghilangkan penderitaan.” (Mafâtihul Jinân, bab 1: 78)

Flash Movie Doa Mujir download di sini

E-Book Doa Mujir download di sini

Wassalam
Syamsuri Rifai
http://shalatdoa.blogspot.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: