Shalat Istighatsah dengan Imam Mahdi (sa)

Shalat Istighatsah ini bagian dari shalat hajat dan memohon perlindungan kepada Allah swt. Salah satu caranya adalah shalat Istighatsah dengan Imam Mahdi (sa). Caranya sebagai berikut:

Pertama: Melakukan shalat dua rakaat, dengan niat untuk mencapai hajat atau memohon perlindungan kepada Allah swt. Yang utama shalat ini dilakukan di tempat yang tanpa atap. Rakaat pertama: Surat Al-Fatihah dan surat Al-Fat’h (surat ke 48), Inna fatahna. Rakaat kedua: surat Al-Fatihah dan surat An-Nashr. Continue reading