Rahasia Ismul A’zham (Nama Allah Yang Paling Agung)

Sayyid yang mulia Alikhan Asy-Syirazi (ra) mengatakan dalam kitabnya “Al-Kalim Ath-Thayyib”: Ismul A’zham, nama Allah yang paling agung adalah Asma Allah yang dimulai dengan lafazh “Allah” dan diakhiri dengan kata “Huwa”, serta pada huruf-hurufnya tidak ada huruf manqûth (yang bertitik), tidak berubah bacaannya, baik yang bisa dii’rab maupun yang tidak bisa dii’rab. Ismul A’zham terdapat di dalam Al-Qur’an, dalam lima ayat dan lima surat. Yaitu dalam surat Al-Baqarah, Ali-Imran, An-Nisa’, Thaha, dan At-Taghabun.

Syeikh Al-Maghrabi mengatakan: Barangsiapa yang menjadikan wirid lima ayat tersebut, dan mengulang-ulang setiap hari sebanyak sebelas kali, Allah akan segera memberi kemudahan baginya dalam urusan-urusannya, baik urusan itu kulliyah (universal, akhirat) maupun juz’iyah (parsial, dunia), insya Allah. Lima ayat tersebut terdapat di dalam: Continue reading

Doa Cepat Diijabah

Doa ini dikenal dengan doa “Azhimusy sya’n, doa “Syari’ul ijabah”, doa yang cepat diijabah oleh Allah swt.

Imam Musa Al-Kazhim (sa) berkata: “Doa ini adalah doa ‘azhimusy sya’an (kondisi yang agung), syari’ul ijabah, doa yang cepat diijabah oleh Allah swt.” Doanya sebagai berikut:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang
Sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya
Continue reading

Maha Suci Allah (Subhanallah)

Musik Ruhani yang menyentuh hati

Maha Suci Allah … (22 x)
Allah Allah ya Allah, Allah Allah Allahu Akbar
Maha Suci Allah … (7 x)
Aku berdoa pada-Mu di tengah malam
air mataku mengalir deras
Ampuni dosa-dosaku
aku adalah hamba-Mu yang berdosa
Continue reading