Keutamaan Mendahulukan Orang lain

Sikap mendahulukan orang lain dalam Al-Qur’an dan hadis disebut “Itsar”. Itsar lebih tinggi dari dermawan, bahkan itsar adalah puncak kedermawanan.

Imam Ali bin Abi Thalib (sa) berkata:

الايثار اعلى المكارم

“Mengutamakan orang lain adalah kedermawanan yang paling tinggi.” (Ghurar Al-Hikam: 986)

الايثار احسن الاحسان واعلى مراتب الايمان

“Itsar adalah kebajikan yang paling baik dan peringkat imam yang paling tinggi” (Ghurar Al-Hikam: 1705)

الايثار افضل عبادة واجل سيادة

“Itsar adalah ibadah yang paling utama dan kemuliaan yang paling agung.” (Ghurar Al-Hikam: 1148) Continue reading