Syarat-Syarat Taubat (Syarah Doa Jawsyan Kabir)

يَا قَابِلَ التَّوْبَات

Wahai Yang Menerima semua taubat

Asma ini terdapat dalam doa Jawsyan Kabir, doa yang meliputi seribu Asma Allah swt.

Taubat ada tiga macam: Taubat umum (‘Am), taubat khusus Khâsh, dan taubat paling khusus (khawwâshul khawwâsh).
Taubat umum adalah taubat dari maksiat, yaitu taubat orang-orang yang bermaksiat.
Taubat khusus adalah taubat dari taubat umum, taubat ini adalah taubatnya para Nabi terdahulu.
Taubat paling khusus adalah taubat dari perhatian terhadap selain Allah swt, ini adalah taubatnya Rasulullah saw dan Ahlul bait (sa). Jadi taubat mereka adalah kembali kepada Allah dari pandangan kepada selain Allah. Istilah taubat ini dikenal di kalangan ahli suluk. Continue reading

Doa yang diijabah (Syarah Doa Jawsyan Kabir)

يَا مُجِيْبَ الدَّعَوَات

Wahai Yang Mengijabah semua doa

Asma ini terdapat dalam doa Jawsyan Kabir, doa yang meliputi seribu Asma Allah swt.

Dalam bagian kata “doa” berbentuk jamak yaitu da’awât. Ini menunjukkan makna doa secara umum, sementara umumnya doa kita tidak diijabah. Ketahuilah bahwa doa yang tidak diijabah adalah doa yang hanya diucapkan oleh lisan, seperti doa yang umumnya diucapkan orang-orang yang duduk di majlis-majlis doa dan zikir, yaitu: Continue reading