Ta’qib Shalat Zhuhur dan Ashar

Ta’qib Shalat Zhuhur

Bismillâhir Rahmânir Rahîm
Allâhumma shalli ‘alâ Muhammadin wa âli Muhammad

Lâilâha illallâh Al-‘Azhîmul Halîm. Lâilâha illallâh Rabbul arsyil karîm. Alhamdulillâhi Rabbil ‘âlamîn. Allâhumma innî as-aluka mûjibâti rahmatik, wa ‘azâima maghfiratik, wal ghanîmata min kulli birr, was salâmata min kulli itsmin. Allâhumma lâ tada’ lî dzanban illâ ghafartahu, wa lâ hamman illâ farrajtahu, wa lâ suqman illâ syafaytahu, wa lâ ‘ayban illâ satartahu, wa lâ rizqan illâ basathtahu, wa lâ khawfan illâ âmantahu, wa lâ sûan illâ sharaftahu, wa lâ hâjatan hiya laka ridhan wa lî fîha shalâhan illâ qadhaytahu, yâ Arhamar râhimîn, amîn yâ Rabbal ‘âlamîn.

Tiada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Agung dan Maha Santun. Tiada Tuhan kecuali Allah, Tuhan arsy yang mulia. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam. Ya Allah aku memohon kepada-Mu curahan rakhmat-Mu, kepastian ampunan-Mu dan limpahan dari semua kebaikan, dan keselamatan dari setiap dosa. Ya Allah, jangan biarkan dosaku kecuali Kau ampuni, dukaku kecuali Kau bahagiakan, penyakitku kecuali Kau sembuhkan, aibku kecuali Kau tutupi, rizkiku kecuali Kau curahkan, ketakutanku kecuali Kau amankan, keburukanku kecuali Kau hapuskan. Dan jangan biarkan hajatku yang Engkau ridhai dan membawa maslahat bagiku kecuali Kau penuhi, wahai Yang Maha Maha Pengasih dari semua yang mengasihi, amin ya Rabbal ‘alamin.

zikir berikut dibaca (10 kali):

Billâhi i`tashamtu wa billâhi atsiqu wa `alallâhi atawakkalu.
Aku berpegang tegung dengan Allah, aku yakin kepada Allah, dan aku bertawakkal kepada Allah.

Kemudian membaca doa:
Allâhumma in `azhuma dzunûbî fa-Anta a`zhamu, wa in kabura tafrithî fa-Anta akbaru, wa in dâma bukhlî fa-Anta ajwadu. Allâhummaghfirlî `azhîma dzunûbî bi`azhîmi `afwika wa katsîri tafrithî bizhâhiri karamika, waqma’ bukhlî bifadhli jûdika. Allâhumma mâ binâ min ni`matin faminka lâ ilâha illâ Anta, astaghfiruka wa atûbu ilayka.

Ya Allah, jika dosaku besar Engkau Maha Besar, jika keterlaluanku besar Engkau Maha Besar, jika kebakhilanku berkelanjutan Engkau Maha Dermawan. Ya Allah, ampuni dosaku yang besar dengan kebesaran maafku, banyaknya keterlaluanku dengan nampaknya kemuliaan-Mu, kalahkan kebakhilanku dengan curahan kedermawan-Mu. Ya Allah, apa saja nikmat yang kudapatkan semuanya dari-Mu, tiada Tuhan kecuali Engkau. Aku mohon ampun kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu.

Ta’qib Shalat Ashar

Bismillâhir Rahmânir Rahîm
Allâhumma shalli ‘alâ Muhammadin wa âli Muhammad

Astaghfirullâhal ‘azhîm, alladzî lâilâha illâ Huwal Hayyul Qayyûm Ar-Rahmânur Rahîm, Dzul jalâli wal ikrâm. Wa as-aluhu an atûba ‘alayya tawbata ‘abdin dzalîlin khâdhi’in, faqîrin yâisin, miskînin mustakîn, mustajîrin lâ yamliku li-nafsihi naf’an wa lâ dharrâ, wa lâ mawtan wa lâ hayâtan wa lâ nusyûrâ.

Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Tiada tuhan selain Dia, yang Maha Hidup dan Menghidupkan, yang Mahakasih lagi Mahasayang, yang Maha Tinggi dan Mulia. Aku bertaubat kepada-Nya seperti taubat seorang hamba yang hina, lemah dan fakir, sengsara miskin dan papa, yang dirinya tidak dapat memiliki manfa’at dan mudharat, kematian dan kehidupan serta kebangkitan kembali.

Kemudian membaca doa:
Allâhumma innî a’ûdzu bika min nafsin lâ tasyba’, wa min qalbin lâ yakhsya’, wa min ‘ilmin lâ yanfa’, wa min shalâtin lâ tarfa’, wa min du’âin lâ yasma’. Allâhumma innî as-alukal yusra ba’dal ‘usri, wal faraja ba’dal karbi, war rakhâ’ ba’dalsy syaiddah. Allâhumma mâ binâ min ni’matin fa-minka lâ ilâha illâ Anta, astaghfiruka wa atûbu ilayka.

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari jiwa yang tidak pernah kenyang, hati yang tidak khusu’, ilmu yang tidak bermanfa’at, shalat yang tidak diterima, dan do’a yang tidak didengar. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kemudahan setelah kesulitan, kebahagiaan setelah kesusahan, kesempatan setelah kesempitan. Ya Allah, apa saja nikmat yang kami dapatkan semuanya dari-Mu, tiada Tuhan kecuali Allah, aku mohon ampun kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu.

Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata: “Barangsiapa yang beristighfar kepada Allah sesudah shalat Ashar (70 kali), Allah akan mengampuninya tujuh ratus dosa.”

Imam Muhammad Al-Jawad (sa) berkata: “Barangsiapa yang membaca surat Al-Qadar (10 kali) sesudah shalat Ashar, maka baginya seperti amal semua makhluk hari itu.”

Tek arab dapat dikopi dari milis “Keluarga bahagia” atau milis “shalat doa” berikut ini.

Wassalam
Syamsuri Rifai

Amalan Praktis, bermacam2 shalat sunnah  dan doa-doa pilihan, dan Artikel-artikel Islami klik di sini:
http://shalatdoa.blogspot.com
https://syamsuri149.wordpress.com
Milis artikel2 Islami, macam2 shalat sunnah, amalan2 praktis dan doa-doa pilihan serta eBooknya, klik di sini:
http://groups.google.com/group/keluarga-bahagia
http://groups.yahoo.com/group/Shalat-Doa
Milis rahasia huruf dan angka, nama dan kelahiran, rumus2 penting lainnya, dan doa2 khusus, klik di sini :
http://groups.google.co.id/group/feng-shui-islami
Informasi bisnis online dan situs2 pasang iklan gratis, klik di sini :
http://pengusahaonline.com/?id=Syamsuri
http://infor-indo.blogspot.com
Download gratis Mobile Magazine, majalah bermacam2 produk Hp dan elektronik, klik di sini : http://www.mobile-indonesia.com
Ingin kerjasama buka cabang di kota atau daerah Anda, hubungi Redaksi:
Jl. Tebet Timur Dalam VII E No. 17 Jakarta Selatan 12820. Phone : 62-21-835.2103.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: